a AInternet szolgáltatás

› ÁSZF


A 2016. November 15.-től Hatályos ÁSZF-t a következők szerint módosítottuk 2018. január 1-től:

 

ÁSZF 1. pontja: Általános adatok, elérhetőség adatok pontosítása.

ÁSZF 6. pontja: ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: adatok pontosítása.

1. számú melléklet: Szolgáltatási díjak: 2018-as internet szolgáltatás ÁFA kulcs változása.

2. számú melléklet: Szolgáltatási szerződés minta: adatok pontosítása.

  

A 2018. január 1-től hatályos ÁSZF megtekintése /PDF/

Mellékletek megtekintése /PDF/

 

A 2016. november 15-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:

 

Az ÁSZF az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015.(III.30.) NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelően került átdolgozásra.

ÁSZF 1.2 pontja: internetes elérés módosítása

ÁSZF 1.4 pontja: internetes elérés módosítása

ÁSZF 1.5 pontja: internetes elérés módosítása

ÁSZF 6.4 pontja: internetes elérés módosítása

ÁSZF 7.1 pontja: az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, a 20/A. § szerinti internet-hozzáférési szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén külön feltüntetve az internet-hozzáférési szolgáltatás díját, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj, - cím pontosítása – az alábbi tájékoztató szöveg beszúrása:

A 2007. évi CXXVII. törvény 82. §(3) bekezdésének 2016. évi LXVI. törvénymódosítása alapján, 2017.01.01-től az internet-hozzáférési szolgáltatás esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka.

ÁSZF 1. Számú melléklet: A díjtáblázatban fel lettek tüntetve a 2017.01.01-ig érvényes nettó és bruttó árak, valamint a 2017.01.01-től érvényes nettó és bruttó árak is.

 

A 2016. november 15-től hatályos ÁSZF megtekintése /PDF/

1.sz melléklet megtekintése /PDF/

2.sz melléklet megtekintése /PDF/

3.sz melléklet megtekintése /PDF/

 

A 2016. október 15-től hatályos ÁSZF:


A 2016. október 15-től hatályos ÁSZF megtekintése /PDF/

1.sz melléklet megtekintése /PDF/

2.sz melléklet megtekintése /PDF/

3.sz melléklet megtekintése /PDF/

› Ügyfélszolgálat


Hírközlési Ügyfélszolgálat

-------------- INTERNET, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT --------------

 

Hódmezõvásárhely Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

6800 Hódmezõvásárhely, Bajcsy Zs. utca 70. – 2em. 226 ajtó

 

Hétfőtől – Péntekig 8.00-16.00 óráig

 

Telefon:

+36 62/ 530-992

+36 70/ 522-3094

+36 20/ 313-0262

+36 30/ 206-0416

 

-----------------------------------------------------------------------

MŰSZAKI ÜGYELET,
BÉRELTVONALI JELLEGŰ
SZOLGÁLTATÁSHOZ
ÉS SZERVER ÜZEMELTETÉSHEZ:


Hétfőtől – Vasárnapig 0.00-24.00 óráig

Telefon:
+36 30/ 206-0416

› Gyermekvédelem


A Gyermekvédelmi Internet kerekasztal ajánlása
a kiskorúakra káros internetes tartalmak
és szolgáltatások esetén alkalmazandó
figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre
vonatkozóan

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás is eleget tesz 
az Eht. 149/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak.

A Norton Family szűrőszoftver elérhetősége:
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_2010June_NOF&ULang=hun

A Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:
http://dolphinknight.com/hu/

 

Látogatók száma: 1940936
Keresés:

Tárhely szolgáltató

World Web Data Kft.
1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.

Adószám: 23701764-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-293552

 

Kapcsolat:
e-mail: info@sas.hu
telefon: 06/20/555-2062
https://sas.hu