Szolgáltatásaink - Parkolás

Parkolás
a A

Zónák:

 I. Belváros

zona1

 

III: Strand

zona3

 

A piac területe ingyenessé vált.

 

Hatályos Parkolási Rendelet 

 

ÜZLETSZABÁLYZAT
JÁRMŰVEL VÁRAKOZÁS RENDJÉNEK DÍJSZABÁSÁRÓL És GYAKORLATI
KÉRDÉSEIRŐL

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról szóló 23/2015. (11.11) Kgy. Számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt., mint üzemeltető képviseletében az alábbi üzletszabályzatot bocsátom ki:

I.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Jelen szabályzat célja, hogy a Rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város meghatározott közterületein várakozási övezetekben — a járművel várakozás díjait, illetőleg a kapcsolatos eljárás rendjét.

2. Jelen szabályzat hatálya a Rendelet 1-3. számú mellékletekben meghatározott várakozási övezetekre, munkanapokon 8-18 óra között időtartamra terjed ki. A harmadik várakozási övezet 6-21 óra közötti időtartamra vonatkozik.

II.
EGYSZERI DÍJAK ÉS BÉRLETEK

3. A várakozási övezetekben a 2. pontban meghatározott időtartamon belül kizárólag díjfizetés ellenében szabad várakozni. A díjfizetési kötelezettség teljesítése történhet egyszeri várakozási díj megfizetése útján, illetőleg bérletvásárlás, előre váltott chipkártya és mobilparkolási díj megfizetése útján.

4. A díjfizetés módjai:
Az egyszeri díjat alkalmanként a várakozási övezet területén elhelyezett parkolójegy — kiadó automatánál, illetve sms szolgáltatás útján kell megfizetni.
A várakozási bérletek megválthatók a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, és a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. telephelyén, Vámház u. 10. sz.

5. A bérletek és az egyszeri várakozás díjai az alábbiak szerint alakulnak (ÁFÁ-val együtt):

Egyszeri várakozási díjak:

A minimálisan fizetendő várakozási díj az I. számú városi, a III. számú strand várakozási területen a mindenkori egyórai várakozási díj 15 percre eső része.
A várakozási díj az I., III. számú várakozási területen 200,-Ft/óra.

2017. január 1-től a nem világoszöld alapszínű rendszámmal rendelkező hibridautók után parkolási díjat kell fizetni illetve bérletet kell váltani a gépjármű tulajdonosoknak.

A világoszöld alapszínű rendszámmal rendelkező gépjárművel díjmentesen lehet parkolni a város területén.

Várakozási bérletek:

Lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlet:10.800,-Ft/év
Övezeti éves bérlet: 36.000,-Ft/év
Egészségügyi éves várakozási bérlet:10.800,-Ft/év
Teljes övezeti havi várakozási bérlet: 10.000,-Ft/hó
Lakossági céges autó éves bérlet: 21.600,-Ft/év
A mélygarázsok használatát biztosító teremgarázs bérlet díja: 10.000,-Ft/hó
Vendégjegy: 1.000,-Ft/nap
Napijegy: 600,-Ft/nap

6. Az éves várakozási bérletek díjait az üzemeltető Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.hodmezovasarhely.hu és a weboldalon teszi közzé.

7. Az egyszeri várakozási díj változását az üzemeltető a bérletekhez hasonló módon teszi közzé.

III.
ELLENŐRZÉS, SZANKCIÓK


8. A várakozás szabályosságát, valamint a díjfizetés megtörténtét az üzemeltető folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben az üzemeltető szabálytalanságot észlel, pótdíjat szab ki.

9. Amennyiben az észlelés napjától számítva a szabálytalanul várakozó a kiszabott pótdíjat 15 naptári napon belül megíizeti.

 

I. ÖVEZET-BELVÁROS

 
 
 

III. ÖVEZET-STRAND

 
 

 PÓTDÍJ ÖSSZEGE - 15 naptári napon túl

I. ÖVEZET-BELVÁROS III. ÖVEZET-STRAND

PLUSZ ÜGYVITELI DÍJ 2.580,-Ft; LEKÉRDEZÉS DÍJA 275,-Ft; POSTAKÖLTSÉG 530,-Ft

 
 

 

IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Jelen üzletszabályzatot annak hatálybalépését követően az üzemeltető kifüggeszti az ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségében, illetőleg közzéteszi a www.hodmezovasarhely.hu és a www.hmszzrt.hu weboldalon.

11. Jelen szabályzat 2017. január 01. napjával lép hatályba.

Hódmezővásárhely, 2016. december 8..

Látogatók száma: 1940961
Keresés:

Tárhely szolgáltató

World Web Data Kft.
1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.

Adószám: 23701764-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-293552

 

Kapcsolat:
e-mail: info@sas.hu
telefon: 06/20/555-2062
https://sas.hu