Cégtörténet

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Kht. valamint a Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. összeolvadásából jött létre. (Cégközlöny)

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Kht.-t 1996. február 01. napján alapította a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az alapító Önkormányzat 1998. május 28-án kelt alapító okirat módosításával a működő társaság közhasznú minősítését kezdeményezte, tekintettel arra, hogy a helyi Önkormányzat feladatkörébe utalt, környezetvédelem, csapadékvízelvezetés, helyi közutak és közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat is ellát. Az alapító 628/2003. (12.04.) Kgy. határozat döntése és az egyesülési szerződésben foglaltak értelmében a HÓD-PEDELLUS Takarító Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaságot valamint a HÓD-GAZDÁSZ Szakképző Mezőgazdasági és Szolgáltató Kht.-t beolvadással egyesítette a Hódmezővásárhelyi Városellátó Kht.-val, így ezek beolvadásával bővült a Hódmezővásárhelyi Városellátó tevékenységi köre.

2006.évben az alapító további összevonásról döntött a 173/2006. (05.04.) Kgy. határozatával, az Ostváth Béla Kht.-t szintén a Hódmezővásárhelyi Városellátó Kht.-ba olvasztotta.

A 48/2007. (01.11.) Kgy. határozat alapján a KHT. telephelye Vámház u. 10. szám.

18/2007. (03.21.) Kgy. határozattal a Közgyűlés megalkotta a Hódmezővásárhely közterületein a járművek várakozási rendjéről és a várakozási engedélyek fajtáiról díjairól szóló helyi rendeletét. Ezen közgyűlési határozat 26§ 2 bekezdés rendelkezik arról, hogy a várakozási övezetek üzemeltetését a Városellátó és Beszerzési Kht. végzi.

A KHT. tevékenységi köre tovább bővült a Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 3570/54. hrsz. alatt kialakított állatvásártér működtetésével, melyre a Makó Város Jegyzőjétől II. 654-9/2007. sz. alatt kapta meg a Városellátó Kht. a nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatot 2007. május 7. dátummal.

A telephely módosítás és a tevékenységi kör bővülését követően az alapító elkészítette a Kht. Alapító Okiratát és meghatározta tevékenységi körét, és a Cégbíróság a módosításokat átvezette a Kht. Cégjegyzékén.

Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. (egykori HÓDFÓ) a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. november 3-án kelt Alapító Okirat Preambulumában körülírt közhasznú cél érdekében és ott megjelölt jogszabályok alapján egyszemélyes közhasznú társaságot hozott létre az alábbiak szerint: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) az általa 1991. november 1-én alapított és fenntartott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Szociális Foglalkoztató működésével párhuzamosan közhasznú társaságot hozott létre szociális foglalkoztatás céljából. 2007.július 1-től HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Kht.-ként folytatta tovább tevékenységét. 2009. május 7-től újból átalakult HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-vé.

2009.június 26-án a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal akkreditációs eljárásának lefolytatása után rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánították a Kft-t 2011.május 26-ig.

2011. május 27. napjától 2013. május 27. napjáig a Nemzetei Rehabilitációs és Szociális Hivatal kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező védett foglalkoztatóvá minősítette vállalatunkat.

Az alapító döntött arról, hogy a 190/2009. (05.07.) Kgy. számú határozattal a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaságot (6800, Hódmezővásárhely, Szent István utca 77., Cg.: 06-14-000140) HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítja. 2011. november. 3-tól Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6800, Hódmezővásárhely, Szent István utca 77. sz., Cg.: 06-09-013954)

A HÓDFÓ 1991. évben 9 fővel alakult, majd az évek folyamán a Munkaügyi Központ által kiírt Munkaerő-piaci alap Rehabilitációs Alaprész decentralizált kerete terhére minden évben pályázatot nyújtott be, melyet minden alkalommal megnyert. Ezen pályázatok tették lehetővé a létszám folyamatos bővítését. 2012. évre 202 főt foglalkoztattunk, melyből megváltozott munkaképességű 182 fő.

2013-ban ismét szétvált a két cég és lett külön HÓDFÓ és HMSZ Zrt.