Tevékenységi körök

A társaság tevékenysége során a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében a helyi önkormányzat feladatkörébe utalt, környezetvédelem, csapadékvízelvezetés, helyi közutak és közterületek fenntartása, köztisztasági és településtisztasági feladatokat lát el közhasznú tevékenysége során, mely az 1997. évi CLVI. tv. 26.§, c.) pontja szerint:


Környezetvédelem

  • ár- és belvízvédelmi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység.
  • a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

Közhasznú tevékenység

9/76.

5221 ’08

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

9/131.

8130 ’08

Zöldterület – kezelés

9/132.

4120 ’08

Lakó- és nem lakó épület építése

9/133.

4221 ’08

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

9/134.

4211 ’08

Út, autópálya építése

9/135.

4299 ’08

Egyéb m.n.s. építés

Piac üzemeltetés

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21/2008. (05.06) Kgy. rendeletet hozott a vásárrendezésről és a piac tartásáról. Ezen rendelet 2. § 2. pontja a vásár és piac üzemeltetését a Városellátó Kht. tevékenységében határozta meg, mint üzemeltető. tovább

Parkolás

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 18/2007. (03.21) Kgy. rendeletet alkotott a város közterületein a járművek várakozásai rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról. tovább